Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» συνολικού προϋπολογισμού, 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» συνολικού προϋπολογισμού, 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636
E-MAIL: k.kavvouras@pste.gov.gr

espd-request-v2-1-2

με αδα περιλ διακ για υπηρ πρασινου ρψ8ι7λη-26φ

με αδαμ διακηρυξη για υπηρ πρασινου

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 04/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: ΡΨ8Ι7ΛΗ-26Φ
Αρ. Πρωτ.: 149977