Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς “Για την παροχή Υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων (Παρακολούθηση Συναγερμού σε 24ωρη βάση) του Δ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Ευρυτανίας έως 31/12/2026” Συνολικού Προϋπολογισμού 1.302,00€ με ΦΠΑ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς “Για την παροχή Υπηρεσίας Κέντρου Λήψεως Σημάτων (Παρακολούθηση Συναγερμού σε 24ωρη βάση) του Δ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Ευρυτανίας έως 31/12/2026” Συνολικού Προϋπολογισμού 1.302,00€ με ΦΠΑ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Τμήμα Προμηθειών

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι

πληροφορίες: Ε. Σανούλη,

τηλ.: 2237350726,

email: e.sanouli@pste.gov.gr

προσκληση κημδης

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1.302,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 02/07/2024
Ημ/νία λήξης: 09/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 148542