Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού, 250.000,00€ με Φ.Π.Α.

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού, 250.000,00€ με Φ.Π.Α.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Δ/ΝΣΗ Διοικητικού- Οικονομικού
Γιδογιάννου 37 Άμφισσα, ΤΚ 33100
Τηλ. Επ. 2265350636
E-mail: k.kavvouras@pste.gov.gr

 

espd-request-v2

με αδα περιληψη διακ για προμ ιστων κ φωτιστ σωμ 9ρρδ7λη-0ασ

με αδαμ διακ προμ φωτιστ σωματ οδοφωτισ πε φωκιδας

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 250.000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 01/07/2024
Ημ/νία λήξης: 16/07/2024
ΑΔΑ: 9ΡΡΔ7ΛΗ-0ΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 147103