08/2024 Πρόσκληση (Κατηγοριών Γ&Δ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ΠΕ Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2024-2025 & 2025-2026” μέσω ΔΣΑ με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.965,85 με ΦΠΑ και δικ.προαίρεσης 25%

08/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Γ&Δ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 241.965,85 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΗΛ 2221353710-706,

08_2024 προσκληση (αδαμ)

υποδειγμα οικονομικησ προσφορασ

υποδειγμα τεχνικησ προσφορασ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 241965,85€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 26/06/2024
Ημ/νία λήξης: 06/07/2024
ΑΔΑ: 24PROC015006409 2024-06-26 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 143117/26-06-2024