Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε.Βοιωτίας”»

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε.Βοιωτίας”»

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: dvitta@pste.gov.gr, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά,Ταχ.Κωδ.: 32131, Τηλ.: 2261350245
Πληρ.: Δήμητρα Βήττα

1.1 24proc014893723 προσκληση βασ μελετητη αραχωβα-1

εντυπο οικονομικησ προσφορασ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 44950,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Ημ/νία έκδοσης: 06/06/2024
Ημ/νία λήξης: 18/06/2024
ΑΔΑ: 9ΙΤΤ7ΛΗ-22Ε
Αρ. Πρωτ.: 126299/06-06-2024