Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων: α) της Γραμματείας Αντιπ/χη Ορεινής & Δασικής Πολιτικής, β) του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού και γ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΣΕ

Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) κλιματιστικών για τις ανάγκες των γραφείων: α) της Γραμματείας Αντιπ/χη Ορεινής & Δασικής Πολιτικής, β) του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα Αθλητισμού και γ) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΣΕ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

e-mail: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354743-744,

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

2η προσκληση κλιματιστικα

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2.400,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Ενεργειακά
Ημ/νία έκδοσης: 31/05/2024
Ημ/νία λήξης: 07/06/2024
ΑΔΑ: 24PROC014859995
Αρ. Πρωτ.: 121148