ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος.κημδησ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 18.306,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 21/05/2024
Ημ/νία λήξης: 31/05/2024
ΑΔΑ: 24PROC014790117
Αρ. Πρωτ.: 64093/21-5-2024