ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη παροχή υπηρεσιών ελέγχου της λειτουργίας και της πιστοποίησης των πλωτών προβλητών της Λίμνης Κρεμαστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη παροχή υπηρεσιών ελέγχου της λειτουργίας και της πιστοποίησης των πλωτών προβλητών της Λίμνης Κρεμαστών

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

110176προσκληση για πιστοποιηση πλωτων εξεδρων-2

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10.416,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 21/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 24PROC014790365
Αρ. Πρωτ.: 110176/20-05-2024