Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ” Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 207192

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ” Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 207192

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

Υψηλαντου 4, Τ.Κ.35131, Λαμία,

Πληροφορίες: Ευαγγελία Μίχου τηλ. 22313 54242, email: e.mihou@pste.gov.gr

Ιωάννης Ζωβοΐλης τηλ. 22313 54246, email: i.zovoilis@pste.gov.gr

1.τεχν περιγρ_ασκληπιειου δαφνουντοσ

2.προυπολ_ασκληπιειου

3.τιμολογιο_ασκληπιειου δαφνουντοσ

4.εσυ_ασκληπιειου δαφνουντα

espd-request-v2-1-1

sxedio diakirixis

sxedio prilipsis diakirixis (002)

οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___240424

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 422000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα, Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 25/04/2024
Ημ/νία λήξης: 14/05/2024
ΑΔΑ: 6ΙΧΓ7ΛΗ-6ΙΧ
Αρ. Πρωτ.: 86777