85655/18-04-2024 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για τη παροχή υπηρεσιών ελέγχου της λειτουργίας και της πιστοποίησης των πλωτών προβλητών της Λίμνης Κρεμαστών»

85655/18-04-2024 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «για τη παροχή υπηρεσιών ελέγχου της λειτουργίας και της πιστοποίησης των πλωτών προβλητών της Λίμνης Κρεμαστών»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

 

85655.προσκληση για πιστοποιηση πλωτων εξεδρων-1

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10416,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/04/2024
Ημ/νία λήξης: 26/04/2024
ΑΔΑ: 24PROC014616361
Αρ. Πρωτ.: 85655/18-04-2024