Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Γεώργιος Πλαστήρας, τηλ 22313 54247

t-1_τεχνική_περιγραφή_s

t-2_προϋπολογισμός_v2_αα

t-4_αναλυτικά_τιμολόγια_s

διακηρυξη – 24proc014537974

εσυ_ξυνιάδα_ver.2

οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___040424

3._τεχνικές_προδιαγραφές

1.περιληψη διακηρυξησ – 60πχ7λη-6τν

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2.200.000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 04/04/2024
Ημ/νία λήξης: 08/05/2024
ΑΔΑ: 60ΠΧ7ΛΗ-6ΤΝ
Αρ. Πρωτ.: 74472