Τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ. 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΝΤΟΥ, ΤΗΛ. 2237352448

1_ προϋπολογισμοσ ακριβεσ

3_τεχνικη περιγραφη ακριβεσ

8.2 προκηρυξη_αδαμ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/03/2024
Ημ/νία λήξης: 16/04/2024
ΑΔΑ: 6ΝΟ57ΛΗ-ΡΨΣ
Αρ. Πρωτ.: οικ. 63879/22-3-24