Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου (Διοικητηρίου)της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για  την  ανάδειξη  αναδόχου παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης  του  κεντρικού  κτιρίου(διοικητηρίου)  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας(Υψηλάντη1, Λαµία)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε., Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr, Τηλ.:2231353315, Fax:2231353353, Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γ.Σκούρας

68237-433-DIAKIRIKSI.pdf
68237-433-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 20/05/2015
Ημ/νία λήξης: 28/05/2015
ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ
Αρ. Πρωτ.: 67286/2474/19-9-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 68237/433/20-5-2015