Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια άλατος Π.Ε.Εύβοιας για τα έτη 2024 & 2025

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 450000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 07/03/2024
Ημ/νία λήξης: 08/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 49825/05-03-2024