ΠΕ Ευρυτανίας:Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016)

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου:«Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016) προυπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2237352429, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος

85100-734-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
85100-734-DIAKIRIKSI.doc
85100-734-ENTIPO_OIKON.PROSFORAS.doc
85100-734-ESY_ODOPOIIAS.doc
85100-734-PROIPOLOGISMOS.pdf
85100-734-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf
85100-734-TIPO.IPEFTH.DILOSI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: Ω1ΩΠ7ΛΗ-1Κ5
Αρ. Πρωτ.: 83199/932/25-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 85100/734/26-04-2017