Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Εργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Εργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ»,

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Μ.Βλαχάκης 22313 54238

1.αποφαση παρατασησ – 6υλσ7λη-τ2ψ-3

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23808000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/02/2024
Ημ/νία λήξης: 12/03/2024
ΑΔΑ: 6ΥΛΣ7ΛΗ-Τ2Ψ
Αρ. Πρωτ.: 41197