ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237350713.

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.diafaniasterea.gr/

82794-844__ADAM_TEYXOS_PROKHRYXH_2017.pdf
83245-858_2017_ADA_PROKYRIXI_BYZ.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 31239,7
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Υλικά - Είδη καθαριότητας
Ημ/νία έκδοσης: 25/04/2017
Ημ/νία λήξης: 08/05/2017
ΑΔΑ: 6ΞΕΖ7ΛΗ-ΥΘΡ
Αρ. Πρωτ.: 83245/858/25-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 84143/730