Περίληψη διακήρυξης έργου: «Επισκευή & Τροποποίηση κτιρίου λιμένα, αντικατάσταση δικτύων άρδευσης & ηλεκτροδότησης κρηπιδωμάτων λιμένα»

Περίληψη διακήρυξης έργου: «Επισκευή & Τροποποίηση κτιρίου λιμένα, αντικατάσταση δικτύων άρδευσης & ηλεκτροδότησης κρηπιδωμάτων λιμένα»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,
ΤΗΛ: 2221353815- 2221353818, ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

νέος φάκελος(2)

περιληψη τροποποιηση λιμενα σκυρου file-104

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 120000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 16/02/2024
Ημ/νία λήξης: 08/03/2024
ΑΔΑ: 92ΕΙ7ΛΗ-8Δ2
Αρ. Πρωτ.: 35124