Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017 στην Π.Ε.Εύβοιας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στην Π. Ε. Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.

 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

τηλ: 22213-53710-711-706-743., Λ. Χαϊνά 93, 3ος όροφος, 34100, Χαλκίδα

 

 

 

81703-715-PROKIRIKSI.pdf
81703-715-TEYD.pdf
81703-715-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74339,04€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: Ω4ΤΤ7ΛΗ-ΦΙΣ
Αρ. Πρωτ.: 81640/1942
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 81703/715/21-04-2017