Προμήθεια δύο (2) server με τα παρελκόμενά τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας δύο (2) server με τα παρελκόμενά τους για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353331, Fax: 2231353353, Ταχ. Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

67038-424-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 12500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 18/05/2015
Ημ/νία λήξης: 29/05/2015
ΑΔΑ: 611Π7ΛΗ-ΥΗΝ
Αρ. Πρωτ.: 66199/2458
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 19-05-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email