Συντήρηση-Εποπτεία και προμήθεια υλικών για την λειτουργία των αντλιοστασίων Κωπαίδας έτους 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Τηλ.: 2261350290, 249 FAX: 2261350265

Περίληψη διακήρυξης ψζρχ7λη-δμ5

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 2024

espd-request-v2 (εεεσ 338346)

Έντυπο οικονομικησ προσφορασ_338346

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 126.673,44€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/02/2024
Ημ/νία λήξης: 21/02/2024
ΑΔΑ: 24PRROC014219512
Αρ. Πρωτ.: 338346 (ΕΣΗΔΗΣ)