ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΝΑΣ (Χ.Θ.:0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.:1+500)»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΝΑΣ (Χ.Θ.:0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.:1+500)»,

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

ΤΗΛ. 2237352433, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ,

712-2017-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
712-2017-TIMOLOGIO_MELETHS.pdf
712-2017-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
712-2017-TYPED.pdf
712-2017-ESY.pdf
F7_2017_PY_PANAGIA_STANAS_180000.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 180000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: Ω7ΑΕ7ΛΗ-ΡΓ9
Αρ. Πρωτ.: 73743/765/10-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 712/21-04-2017