Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας -ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας -ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

περιληψη διακηρυξησ εντομα _κημδησ

διακηρυξη εντομα_ κημδησ

πίνακες συμμόρφωσης

ε ν τ υ π ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ η σ π ρ ο σ φ ο ρ α σ(1)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 451000,00
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/02/2024
Ημ/νία λήξης: 13/03/2024
ΑΔΑ: 9Γ7Ο7ΛΗ-1Ψ7
Αρ. Πρωτ.: 26835