Έργο: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση του προβλήτα του Λιμένα Ιτέας»

Έργο: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση του προβλήτα του Λιμένα Ιτέας»

Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568

ΝΕΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 76496,35€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/02/2024
Ημ/νία λήξης: 14/02/2024
ΑΔΑ: 9Β917ΛΗ-ΠΛΨ
Αρ. Πρωτ.: ΔΥ