4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών για τα άγονα & τα νέα δρομολόγια για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 και τα άγονα της κολύμβησης των δημοσίων σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜ. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ 2023-2026

τηλ.: 2261350273

αναρτεα προσκληση-4η δσα

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 166074,62€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 30/01/2024
Ημ/νία λήξης: 09/02/2024
Αρ. Πρωτ.: 20619/30-01-2024