Διαμόρφωση αίθουσας εκδηλώσεων στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας

Συνοπτικός διαγωνισμός για το Έργο :«Διαμόρφωση αίθουσας εκδηλώσεων στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας»

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35131

Πληροφορίες: ΧΡ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

714-2017-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 7ΧΑΑ7ΛΗ-2ΓΞ
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 714/21-04-2017