Επισκευή κτιρίου και αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης του Παραρτήματος Προστασίας παιδιού Φθιώτιδας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή κτιρίου και αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης του Παραρτήματος Προστασίας παιδιού Φθιώτιδας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Φθιώτιδας,Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2231354219, fax 2231354222, Υψηλάντη 4-Λαμία,35131

Πληροφορίες: κα Χρυσίντα Σταματοπούλου

80858-709-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 180000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 6ΓΨ67ΛΗ-ΕΣΠ
Αρ. Πρωτ.: 80709/2574/20-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 713/21-04-2017