Η Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο : « Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Δωρίδος» με Κωδικό CPV: 45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων

Η Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο : « Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Δωρίδος» με Κωδικό CPV: 45232431-2 Αντλιοστάσιο λυμάτων 45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: M.Βλαχάκης 22313 54238

διακηρυξη

4. nea οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___151223

6_τιμολογιο.pdf

2_εσυ_εργου_01

προκηρυξη

espd-request-v2-8-1

Nεα ημερομηνια υποβολησ και αποσφραγισησ προσφορων

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23808000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/12/2023
Ημ/νία λήξης: 27/02/2024
ΑΔΑ: 6ΕΛΡ7ΛΗ-3ΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 278356