Ηλεκτρονικός Ανοικτός  Διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης» συνολικού προϋπολογισμού, 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100
ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636
E-MAIL: k.kavvouras@pste.gov.gr

 

περιληψη διακηρυξης 98ψ57λη-ζαξ

διακηρυξη

espd-request-v2-4

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 150000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 22/12/2023
Ημ/νία λήξης: 08/01/2024
ΑΔΑ: 98Ψ57ΛΗ-ΖΑΞ
Αρ. Πρωτ.: 279194