«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, ετών 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 546927.006
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 23/12/2023
Ημ/νία λήξης: 23/01/2024
ΑΔΑ: 23PROC014042316
Αρ. Πρωτ.: 281168