Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου, οχημάτων & φορτηγών αυτοκινήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2024

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 0
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 21/12/2023
Ημ/νία λήξης: 05/01/2024
ΑΔΑ: 9ΔΥΔ7ΛΗ-ΦΜ7
Αρ. Πρωτ.: 276710 / 20-12-2023