Πρόσκληση συμμετοχής ιδιωτών για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου 2024 ιδιοκτητών μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (Εκχιονισμοί κλπ)

Πρόσκληση συμμετοχής ιδιωτών για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου 2024 ιδιοκτητών μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (Εκχιονισμοί κλπ)

Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Βοιωτίας,

e-mail: emihali@pste.gov.gr

Τηλ.: 2261350249

Πληρ.: Ελένη Μιχάλη

προσκληση εκδ ενδιαφ μητρωο εκτακτα 2024 με αδα και αδαμ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 0,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Μισθώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 18/12/2023
Ημ/νία λήξης: 28/12/2023
ΑΔΑ: ΨΧΖΗ7ΛΗ-Ω2Ξ
Αρ. Πρωτ.: 273356/18-12-2023