Συμπληρωματικές μελέτες της ΠΕΟ Θήβας-Λιβαδειάς στο Τμήμα της Παράκαμψης Αλιάρτου

Aνοιχτός Διαγωνισμός για το έργο:  Συμπληρωματικές μελέτες της ΠΕΟ Θήβας Λιβαδειάς στο τμήμα της Παράκαμψης Αλιάρτου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

email: z.oikonomou@pste.gov.gr , Τηλ.:2231352723,Fax: 2231352710, Θερμοπυλών 60-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: κα Ζωή Οικονόμου

 

64625-411-FAKELLOSERGOU.pdf
64625-411-IDIOTIKOSIMFONITIKO.pdf
64625-411-PERILIPSI.pdf
64625-411-PROKIRIKSI.pdf
64625-411-SIGGRAFI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1650313,91€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: Οδοποιΐα, Ηλεκτρομηχανολογικά, Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/04/2015
Ημ/νία λήξης: 06/07/2015
ΑΔΑ: 7Π0Ι7ΛΗ-9Λ2
Αρ. Πρωτ.: 59678/1801
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64625-411/14-05-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email