Διακήρυξη Νο 14 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας»

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

προκηρυξη δακοκτονια_κημδησ

διακηρυξη δακοκτονια_κημδησ

περιληψη διακηρυξης ψεκασμος δακοκτονία_αδα

ε ν τ υ π ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ η σ π ρ ο σ φ ο ρ α σ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1942442,88€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/12/2023
Ημ/νία λήξης: 11/01/2024
ΑΔΑ: Ψ9ΤΨ7ΛΗ-ΔΨΡ
Αρ. Πρωτ.: 266079