Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου -Νεοχωρίου Δ.Ε.Φραγκίστας απο Χ.Θ.:0+700 έως και Χ.Θ.:1+700

Π.Ε.Ευρυτανίας: Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου -Νεοχωρίου Δ.Ε.Φραγκίστας απο Χ.Θ.:0+700 έως και Χ.Θ.:1+700

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2237352433, Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες: N. Γκορόγιας

77621-686-PERIL.DIAKIRIKSIS.doc
77621-686-PROIPOLOGISMOS.pdf
77621-686-TEXNIKI_PERIGRAFI.docx
77621-686-TYPED.doc
77621-686-ANALIT.TIM.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 240000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2024
Ημ/νία λήξης: 21/04/2024
ΑΔΑ: Ω58Θ7ΛΗ-ΟΦ4
Αρ. Πρωτ.: 74773/776/10-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 77621/686/13-04-2017