Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις