Διακήρυξη Πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση με τίμημα έκτασης 44.088 τ.μ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΡ. 1322 του ΣΑΑΚ Μαλεσίνας, Δήμου Ορχομενού, της Π.Ε. Βοιωτίας

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΤΗΛ. 2261350179

ψγυ47λη-ζαλ_dhmoprasia 1322 saak malesinas

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3086,16
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/12/2023
Ημ/νία λήξης: 18/12/2023
ΑΔΑ: ΨΓΥ47ΛΗ-ΖΑΛ
Αρ. Πρωτ.: 243237/15-11-2023