242971/14-11-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων  για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας περιόδου 2023-2024».

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : https: //www.pste.gov.gr.

 

2023-ojs219-689429-el προκηρυξη απο εε

242971διακηρυξη χειμερινη συντηρηση οδικου δικτυου 2023 -1

242972περιληψη χειμερινη συντηρηση οδικου δικτυου 2023 ορθη επαναληψη-1

eees

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 399280
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 14/11/2023
Ημ/νία λήξης: 14/12/2023
ΑΔΑ: Ρ6ΘΡ7ΛΗ-ΑΤ4 23PROC013759985, 23PROC013764835
Αρ. Πρωτ.: 242971/14-11-2023, 242972/24-11-2023