03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α&Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.092,99 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25

03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α&Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.092,99 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΗΛ 2221353710-706

υποδειγμα οικονομικησ προσφορασ(3)

υποδειγμα τεχνικησ προσφορασ(2)

03_2023 προσκληση (αδαμ)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 417092,99€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 03/11/2023
Ημ/νία λήξης: 13/11/2023
ΑΔΑ: 23PROC013703921 2023-11-03 (ΑΔΑΜ)
Αρ. Πρωτ.: 233653/3-11-2023