Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2024-2025

Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2024-2025

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

περιληψη διακηρυξησ-αδα_ορθη επεναληψη

διακηρυξη ορθη επαναληψη_κημδησ

espd-request-v1-1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρολογικό υλικό, Μεταφορές & Επικοινωνίες, Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 23/10/2023
Ημ/νία λήξης: 27/11/2023
ΑΔΑ: Ω8ΥΝ7ΛΗ-ΤΓΒ
Αρ. Πρωτ.: 227972