Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο:
«ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024»

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

2023-ojs208-655447-el

διακηρυξη αποχιονισμου φθιωτιδασ 23_24

1.περιληψη διακηρυξησ-1

espd-request-v2-13

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 700000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες, Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 23/10/2023
Ημ/νία λήξης: 07/11/2023
ΑΔΑ: Ω8ΥΝ7ΛΗ-ΤΓΒ