Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό (του άρθρ. 27 του Ν.4412/16) κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013500344 2023-09-29)

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό (του άρθρ. 27 του Ν.4412/16) κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013500344 2023-09-29)

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας,

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο), Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα.

Πληροφορίες: Νάνου Νικολέτα τηλ. 22213 53831, email: nanou.n@pste.gov.gr .ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: τηλ. 2221353824-5, email: dte-evo@pste.gov.gr

1.τευχη δημοπρατησησ για διαφανεια στερεασ

29-09-2023_περιληψη διακηρυξησ_για εφημεριδα

διαβιβαστικο εφημεριδα ευβοικοσ τυποσ_s

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 400000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 29/09/2023
Ημ/νία λήξης: 17/10/2023
ΑΔΑ: 9ΜΣΔ7ΛΗ-87Ω
Αρ. Πρωτ.: 206297/29-09-2023