Προμήθεια αδειών χρήσης RDBMS και support (ORACLE DATABASE) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.-ΚΗΜΔΗΣ.1

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 24893
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 27/09/2023
Ημ/νία λήξης: 04/10/2023
ΑΔΑ: 23PROC013476591
Αρ. Πρωτ.: 203128