Ανοικτός διαγωνισμός του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ (Χ.Θ.:0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.:3+500)», προϋπολογισμού 166.000,00€ με τον ΦΠΑ 24%.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ, ΤΗΛ. 2237352433

11_TEXNIKH_PERIGRAFH_EPINIANA_166000.pdf
13_ESY__ODOPOIIAS_EPINIANA_166000.pdf
15_TYPOP_YPEYTH_DHLVSH_EPINIANA_166000.doc
17_PERIL__DIAKHRIXI_EPINIANA_166000__KHMDHS.pdf
F6_2017__P_Y__EPINIANA_166000.pdf
F6_2017__TIMOLOGIO_EPINIANA_166000.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 166000,00 Ευρώ
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: 6ΟΖΧ7ΛΗ-ΦΞΩ
Αρ. Πρωτ.: 67273/617/03-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 74095/659/10-4-2017