Π.Ε.Ευρυτανίας:Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας δικαστικού μεγάρου Καρπενησίου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας δικαστικού μεγάρου Καρπενησίου»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: p.vonortas@evr.pste.gov.gr, τηλ.2237352428,Φαξ: 22373 52434,  Κατσαντώνη 2-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες: Βονόρτας Παναγιώτης

71063-640-DIAKIRIKSI_PROXEIROS.pdf
71063-640-PRIPOL.MEGARO2017.pdf
71063-640-TEXNIKI_PERIGRAFI_MEGARO_ASFALEIA_2017.doc
71063-640-TIM.MEL.MEGARO_2017.pdf
71063-640-TIPO.IPEFTH.DILOSI_MEGARO.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 50000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 19/07/2024
Ημ/νία λήξης: 19/07/2024
ΑΔΑ: 71Τ37ΛΗ-3Θ9
Αρ. Πρωτ.: 69195/671/04-04-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 71063/640/05-04-2017