Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: dte-fok@pste.gov.gr, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα, τηλ: 2265-350573, φαξ: 2265-350565,

Πληροφορίες: N. Λακαφώσης

69315-623-file.pdf
69315-623-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
69315-623-TEXNIKI_EKTHESI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/07/2024
Ημ/νία λήξης: 19/07/2024
ΑΔΑ: 7ΣΞΒ7ΛΗ-2ΕΒ
Αρ. Πρωτ.: 63639/1203
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 69315/623/04-04-2017