Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας σχ.έτους 2014-15

Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για άγονα δρομολόγια του αρχικού διαγωνισμού ΑΠ 1297/10-3-2014 σχ.έτους 2014-15(Επανάληψη)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας,Δ/νση Ανάπτυξης,

Αρκαδίου 8,Λαμίατηλ.2231353538,

Καλώτας Βασίλης

 

 

 

64605-410-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 103536,97€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 30/04/2015
Ημ/νία λήξης: 15/05/2015
ΑΔΑ: Ω0ΨΘ7ΛΗ-ΜΜΑ
Αρ. Πρωτ.: 57335/2163/30-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64605/410/14-05-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email