Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων της Πρώην Επαρχίας Θηβών (Δ Τμήμα) στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας

Ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων της Πρώην Επαρχίας Θηβών (Δ Τμήμα)  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, στην Π.Ε. Βοιωτίας

 

τηλ. 2261350290

Πληροφορίες: Δέσποινα Μακρή

68416-617-KHMDHS.pdf
68416-617-TEYD.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 95930,37€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 19/07/2024
Ημ/νία λήξης: 19/07/2024
ΑΔΑ: 6ΦΦΑ7ΛΜ-1ΝΔ
Αρ. Πρωτ.: 67618/1406
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 68416/617/03-04-2017