ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Β΄ΦΑΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 &2017 υποέργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 27 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΡΑΒΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Β΄ΦΑΣΗ με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

τηλέφωνο 2265-350562 & 2265-350576, FAX επικοινωνίας 2265-350565, Γιδογιάννου 31, Άμφισσα

 Πληροφορίες: κα Κατερίνα Καρδαναστάση & Α. Σεγδίτσα .

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 160000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 63639/1203
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 65355/594/30-3-2017