ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΚΑΙ 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΤΗΛ: 2221353818- 2221353834, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

Πληροφορίες: ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΛΑΡΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ

64887-585-ESY_NOTIO_KENTRIKIS_EVOIAS.pdf
64887-585-PROIPOLOGISMOS.pdf
64887-585-REMATA233.pdf
64887-585-SAY_FAY.pdf
64887-585-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
64887-585-TEYD_REMATA.doc
64887-585-TIMOLOGIO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/07/2024
Ημ/νία λήξης: 12/07/2024
ΑΔΑ: 6ΦΡ07ΛΗ-ΔΧΡ
Αρ. Πρωτ.: 59403/1022
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 64887/585/29-03-2017